Sosúan slummikoulu

Voisitko sinä alkaa tukemaan  vaikeassa tilanteessa olevia lapsia Dominikaanisen tasavallan Sosúan kaupungissa? 
 
Koulun perustaja ja rehtori Evely Peniche on esittänyt kutsun tulla auttamaan ja kouluttamaan slummin lapsia.  Koulu on kasvamassa ja toimii lähes ilman valtion apua. 
 
Kummitoiminnassa sinulle on nimetty oma kummilapsi Sosúan slummikoulussa. Kummeilla on mahdollisuus seurata lapsen kehitystä, rukoilla oman kummilapsen puolesta ja saada kummilapselta kuulumisia vuosittain kirjeen ja valokuvan kera. Kummituki menee myös koko slummikouluyhteisön hyväksi. Näin voimme turvata sen, että kaikki lapset saavat tasaisesti jatkaa koulussa, eikä kukaan lapsista joudu keskeyttämään sen vuoksi, että esim. yksittäisen kummin tuki Suomesta keskeytyisi. 
 
Kuukausittaisen tuen määrän voit valita itse, mutta suosittelemme alarajaksi 30€/kk. Tämä kattaa yhden lapsen koulukustannukset, päivittäisen lämpimän aterian ja perusterveydenhuolllon Sosúan slummikoulussa tällä hetkellä. 
 
 
 
 

SOSUA

Missiomaailma on tehnyt vuosia lähetystyötä Haitilla. Hispaniolan saaren toinen puoli käsittää Dominikaanisen tasavallan, jonka pohjoisrannikoilla sijaitsee Sosúan kaupunki. Sosúalla on suuri slummialue, jonka keskellä toimii Ninito D’amor, rakkauden turvaverkko niminen kristillinen slummikoulu. Sosúa on erityinen paikka, sillä kaupungissa on vahva historia liittyen juutalaisiin. Toisen maailman sodan aikana Euroopasta pakeni Hitlerin vainoja iso joukko juutalaisia Dominikaaniseen tasavaltaan ja rantautui juuri Sosúan kaupunkiin. Sen johdosta siellä on edelleen juutalainen synagoga ja koulu. Pyhä Henki puhui, että meidän tulee tavoittaa Sosúassa myös juutalaista väestöä Jumalan rakkaudella.

Slummikoulun ihme

Sosúan slummikoulu sai alkunsa vuonna 2006 Evely Penichen autokatoksesta. Evely opetti sunnuntaisin lapsia pyhäkoulussa. Kävi ilmi, että siellä kävi 12 lasta, jotka eivät osanneet lukea eikä heillä ollut mahdollisuutta käydä koulua. Evely aloitti itse opettamaan heitä iltapäivisin töidensä jälkeen toimiessaan opettajana ja psykologina paikallisessa koulussa. Heidän perheystävänsä auttoi ostamalla tarvikkeita ja liikuntavälineitä ensimmäisille slummikoululaisille. Koulun maine alkoi levitä slummin lukutaidottomien lasten keskuudessa ja pian tarvittiin uusi opettaja lapsille, joita oli jo 50. Vuonna 2007 Evelynin perhe muutti kolmen teini-ikäisen tyttärensä kanssa kotinsa yläkertaan ja heidän alakerrastaan tuli koululle luokkatilat. Tammikuussa 2010 paikalliset viranomaiset sanoivat, ettei laajenevaa koulua voi enää pitää perheen kotona. Jumalan johdatuksesta juuri silloin lähistöllä oleva kaksikerroksinen rakennus tuli vuokralle ja koulu sai ensimmäiset viralliset tilat. Kesällä 2011 Jumala teki ihmeen, kun koululle lahjoitettiin oma rakennus. Slummikoulu pystyi sen ansiosta lisäämään koulun oppilasmäärää ja on kasvanut siitä lähtien. Tänä päivänä koulu on saavuttanut jo 400 oppilaan rajan. Oppilaat ovat iältään 3-17-vuotiaita. Koulun käytössä on sekä uusi rakennus että vanhat vuokratut luokkatilat ja siellä on 20 osa-aikaista tai kokoaikaista opettajaa. Koulun vaiheet autokatoksesta ja 12 slummin lapsesta tähän päivään ovat vasta alkua. Upeinta on, että lapset ovat löytäneet Jeesuksen elämäänsä ja vieneet evankeliumin omille vanhemmilleen, joista moni on tullut uskoon nähdessään slummikoulun ihmeen. Jumala voi ja tekee paljon enemmän. Dominikaanisen tasavallan syrjäytyneet lapset tarvitsevat rakkauden turvaverkkoa, joka mahdollistaa muutoksen heidän elämässään. Voisitko sinä ottaa uskon askeleen ja osoittaa rakkautta Sosúan slummin lapselle?

Olisitko sinä hänen kumminsa?

Kummiksi

Kyllä, haluan olla Sosúa​n koulukummi:
Haluaisin alkaa kummiksi lapselle nimeltä..