Lähde Pakistanin koulukummiksi

Koulutus on monen pakistanilaisen lapsen suurin haave. Koska maassa lapsella ei ole oikeutta ilmaiseen perusopetukseen, köyhyysrajan alapuolella olevien perheiden lapset joutuvat koulun sijasta usein töihin, kuten tiilitehtaille. Missiomaailman perustamaan Pakistanin köyhien kouluun on valtavasti hakijoita. Paikalliset koulutetut työntekijät tutustuvat hakijoiden taustoihin ja vanhempiin, jotta pystyvät seulomaan kouluun ne, jotka ovat huonoimmassa asemassa.

Koulutus on lapsille suuri lahja, joka antaa hyvät lähtökohdat heidän elämälleen.  Koulun henkilökunnan tavoitteena on kasvattaa Pakistaniin tulevaisuuden johtajia, jotka rakastavat Jeesusta. Koulussa tarjottava päivittäinen lämmin ateria on myös tärkeä osa koulun arkea, sillä useimmat lapset eivät saa riittävästi ravintoa kotonaan. Koulukummina voi vaikuttaa pysyvää muutosta lasten koulutuksen laatuun ja koulun lapsiin, opettajiin ja sitä kautta myös ympäröivään yhteisöön. Voit alkaa kummiksi yksittäiselle koululaiselle tai tukea koko kristillistä koulua yhteisökummina. Kummina voit päättää maksusi suuruuden. Suosittelemme alarajaksi 25€/kk. Tämä kattaa yhden lapsen koulutuskustannukset ja ravinnon kuukaudessa tällä hetkellä.   

Deborah-kodin alku

Deborah-orpokoti avattiin vuonna 2002 kodittomille katu- ja orpolapsille.Yhdistyksemme on ollut alkuajoista saakka ylläpitämässä kotia. Deborah-kodin lapsista huokuu elämänilo, nauru ja leikin riemu. Kodissa asuu tyttöjä ja poikia, jotka ovat 6-18–vuotiaita. On hienoa, että tästä kodista on tullut vaikeista olosuhteista tuleville lapsille paikka, jossa heidän elämänsä suunta saa muuttua. Kun lapset varttuvat aikuisiksi, heidän tilalleen otetaan uusia lapsia. Lapsia, jotka tarvitsisivat apua on ympäröivissä kylissä paljon. Paikalliset pastorit valitsevat rukoillen ne, jotka he kokevat olevan eniten avun tarpeessa ja tuovat Deborah-kotiin. Taustaltaan lapsemme ovat orpoja tai lähes orpoja, köyhiä ja kastittomia.

Koulutus ja kasvatus

Deborahiin valitut lapset ovat kaikki äärimmäisen köyhistä perheistä, useimmiten maaseudun alkeellisista kylistä. Kenelläkään heistä ei olisi mahdollista käydä koulua ilman Deborahia. Perusasteella olevat opiskelevat kahdessa eri paikassa: Oriyan koulussa ja englanninkielisessä koulussa. Vanhimmat opiskelevat collegessa ja yliopistossa. Osa heistä hakee jo korkeampiin koulutusasteisiin. He saavat perusopetuksen sekä koulutuksen ammattiin. Lapsille ostetaan koulunkäyntiin tarvittavat kirjat ja välineet. Deborah-kodissa huolehditaan lapsista hyvin ja heille opetetaan sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Deborah-kodin työntekijöillä on tärkeä rooli kasvattajina ja olennaisena osana lasten arkea ja kehitystä. Rouva Padama on kuin Deborah-kodin sydän, lämmin rakastava äitihahmo kaikille lapsille. Lisäksi kodissa työskentelee Wararaju, jolla on lempeän isällinen ote lapsiin. Muutamat Deborah-kodissa varttuneet nuoret toimivat apuopettajina.

Ateriat ja terveydenhuolto

Lapsille tarjotaan kolme ateriaa päivässä. Keskiviikkoisin on kananmunia, sunnuntaisin kanaa ja muina päivinä vihanneksia. Deborah-kodissa tarjotaan myös terveydenhuolto. Järjestämme lapsille terveystarkastuksia ja sairaille annamme tarvittavan hoidon. Olemme testanneet veriryhmät ja mm. mahdollisen hepatiitti B:n turvallisuuden takia. Opetamme lapsille hygienian tärkeyttä, jotta he pystyvät itse pitämään terveyttään yllä. Lapset saavat kuukausittain hygieniatarvikkeita ja huolehdimme heidän lääkinnällisistä tarpeistaan. Perustarpeiden lisäksi he tarvitsevat monia muita asioita, jotta voivat elää hyvää elämää. Jumala on antanut nämä lapset huolenpitoomme. Meillä on etuoikeus antaa heille parasta.

Hengellinen elämä

Saamme varustaa lapsia tulevaisuuteen myös hengellisesti. Lasten ohjelmaan kuuluu tärkeänä osana koulunkäynti, johon heillä menee läksyjen teon kanssa paljon aikaa päivästä. Lisäksi heillä on aamulla ja illalla tunti aikaa rukoukselle, jossa he rukoilevat Suomen, Missiomaailman ja tukijoidensa puolesta. Deborah-kodissa opetetaan lapsille Jumalan rakkaudesta. Lasten hengellistä elämää vahvistetaan rukoillen, laulamalla hengellisiä lauluja, ylistystanssilla sekä opettelemalla ja tutkimalla Raamattua. Pitkäjänteinen työ on tuottanut hedelmää, lastenkodista on valmistunut vuosien aikana jo satoja nuoria, jotka välittävät evankeliumia eteenpäin Intiassa. Deborah-kodin lapset tulevat olemaan uuden sukupolven lähetystyöntekijöitä yhteisönsä parissa.

Olisitko sinä hänen kumminsa?

Kummiksi

Haluan alkaa kummiksi lapselle nimeltä: