Tule kummiksi
Intian Deborah-kodin lapselle

Deborah-koti on Jumalan rakkauden tyyssija keskellä syvää Intiaa. Se on ainoa kristillinen orpokoti Jeyporessa. Deborah-kodin tukeminen on hieno mahdollisuus luoda kestävä pohja lasten elämään, sillä lapsista 80 %:lla on hindutausta ja useimmat heistä kuulevat opetusta Jeesuksesta vasta kummikohteessamme. Deborah-kummina toimit Intian Jeyporen  lasten kasvatuksen, koulutuksen, terveyden ja ravitsemuksen hyväksi. Tukesi on erityinen Jumalan rakkauden osoitus köyhyyden keskellä eläville lapsille. 
 
Kummitoiminnassamme kummeille on nimetty oma kummilapsi Intian Deborah- orpokodissamme. Kummeilla on mahdollisuus seurata lapsen kehitystä, rukoilla  oman kummilapsen puolesta ja saada kummilapselta kuulumisia vuosittain kirjeen ja valokuvan kera. 
 
Kummituki menee myös koko orpokotiyhteisön hyväksi. Näin voimme turvata  sen, että kaikki lapset saavat tasaisesti jatkaa kodissamme, eikä kukaan  lapsista joudu keskeyttämään sen vuoksi, että esim. yksittäisen kummin tuki  Suomesta keskeytyisi. Voit myös tukea koko kummikohdetta Deborah-kodin yhteisökummina. 
 
Kummina voit päättää maksusi suuruuden. Suosittelemme alarajaksi  25€/kk. Tämä kattaa yhden lapsen kustannukset, ravinnon, koulutuksen ja  terveydenhuollon kuukaudessa Intian orpokodissamme tällä hetkellä.

Deborah-kodin alku

Deborah-orpokoti avattiin vuonna 2002 kodittomille katu- ja orpolapsille.Yhdistyksemme on ollut alkuajoista saakka ylläpitämässä kotia. Deborah-kodin lapsista huokuu elämänilo, nauru ja leikin riemu. Kodissa asuu tyttöjä ja poikia, jotka ovat 6-18–vuotiaita. On hienoa, että tästä kodista on tullut vaikeista olosuhteista tuleville lapsille paikka, jossa heidän elämänsä suunta saa muuttua. Kun lapset varttuvat aikuisiksi, heidän tilalleen otetaan uusia lapsia. Lapsia, jotka tarvitsisivat apua on ympäröivissä kylissä paljon. Paikalliset pastorit valitsevat rukoillen ne, jotka he kokevat olevan eniten avun tarpeessa ja tuovat Deborah-kotiin. Taustaltaan lapsemme ovat orpoja tai lähes orpoja, köyhiä ja kastittomia.

Koulutus ja kasvatus

Deborahiin valitut lapset ovat kaikki äärimmäisen köyhistä perheistä, useimmiten maaseudun alkeellisista kylistä. Kenelläkään heistä ei olisi mahdollista käydä koulua ilman Deborahia. Perusasteella olevat opiskelevat kahdessa eri paikassa: Oriyan koulussa ja englanninkielisessä koulussa. Vanhimmat opiskelevat collegessa ja yliopistossa. Osa heistä hakee jo korkeampiin koulutusasteisiin. He saavat perusopetuksen sekä koulutuksen ammattiin. Lapsille ostetaan koulunkäyntiin tarvittavat kirjat ja välineet. Deborah-kodissa huolehditaan lapsista hyvin ja heille opetetaan sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Deborah-kodin työntekijöillä on tärkeä rooli kasvattajina ja olennaisena osana lasten arkea ja kehitystä. Rouva Padama on kuin Deborah-kodin sydän, lämmin rakastava äitihahmo kaikille lapsille. Lisäksi kodissa työskentelee Wararaju, jolla on lempeän isällinen ote lapsiin. Muutamat Deborah-kodissa varttuneet nuoret toimivat apuopettajina.

Ateriat ja terveydenhuolto

Lapsille tarjotaan kolme ateriaa päivässä. Keskiviikkoisin on kananmunia, sunnuntaisin kanaa ja muina päivinä vihanneksia. Deborah-kodissa tarjotaan myös terveydenhuolto. Järjestämme lapsille terveystarkastuksia ja sairaille annamme tarvittavan hoidon. Olemme testanneet veriryhmät ja mm. mahdollisen hepatiitti B:n turvallisuuden takia. Opetamme lapsille hygienian tärkeyttä, jotta he pystyvät itse pitämään terveyttään yllä. Lapset saavat kuukausittain hygieniatarvikkeita ja huolehdimme heidän lääkinnällisistä tarpeistaan. Perustarpeiden lisäksi he tarvitsevat monia muita asioita, jotta voivat elää hyvää elämää. Jumala on antanut nämä lapset huolenpitoomme. Meillä on etuoikeus antaa heille parasta.

Hengellinen elämä

Saamme varustaa lapsia tulevaisuuteen myös hengellisesti. Lasten ohjelmaan kuuluu tärkeänä osana koulunkäynti, johon heillä menee läksyjen teon kanssa paljon aikaa päivästä. Lisäksi heillä on aamulla ja illalla tunti aikaa rukoukselle, jossa he rukoilevat Suomen, Missiomaailman ja tukijoidensa puolesta. Deborah-kodissa opetetaan lapsille Jumalan rakkaudesta. Lasten hengellistä elämää vahvistetaan rukoillen, laulamalla hengellisiä lauluja, ylistystanssilla sekä opettelemalla ja tutkimalla Raamattua. Pitkäjänteinen työ on tuottanut hedelmää, lastenkodista on valmistunut vuosien aikana jo satoja nuoria, jotka välittävät evankeliumia eteenpäin Intiassa. Deborah-kodin lapset tulevat olemaan uuden sukupolven lähetystyöntekijöitä yhteisönsä parissa.

Olisitko sinä hänen kumminsa?

Kummiksi

Kyllä, haluan olla Intian Deborah-kummi:
Haluaisin alkaa kummiksi lapselle nimeltä..