Suosittelemme alla olevia julistuksia käytettäväksi jokapäiväisessä elämässä. Ne ovat tuoneet monelle suuren siunauksen.

Julistukset 1

(Room. 4:17; Room. 10:9,10) Nämä kymmenen julistusta ovat perustavanlaatuisia uskosi kasvamiselle. Ne lisäävät Jumalan hyvyyden odottamista ja sitä kautta myös Jumalan hyvyyden ilmentymistä elämässäsi. Jeesus sanoi, “Tapahtukoon sinulle uskosi mukaan” (Matteus 8:13). Sano nämä (ja muut julistukset) joka päivä kuukauden ajan ja katso mitä tapahtuu elämässäsi.

1) Rukoukseni ovat voimallisia ja tehokkaita. (2 Kor. 5:21; Jaak.5:16)

2) Jumala täyttää rikkaudestaan kaikki tarpeeni. (Fil.4:19)

3) Olen kuollut synnille ja olen elossa, jotta voin elää yliluonnollisessa johdatuksessa. (Room.6:11; 2 Piet.1:4)

4) Terveyteni lisääntyy koko ajan. (Jes. 53:3-5; Ps. 103:1-3)

5) Elän yliluonnollisen suojelun alla. (Psalmi 91)

6) Menestyn kaikissa ihmissuhteissani. (Luukas 2:52)

7) Johdatan jatkuvasti toisia ihmisiä Jumalan kohtaamiseen. (Mark. 16:17,18)

8) Jeesuksen tähden olen 100% rakastettu ja arvokas, saan vastaanottaa kaikki Jumalan siunaukset. (Kol. 1:12-15)

9) Jokainen perheenjäseneni on ihmeellisesti siunattu ja rakastaa radikaalisti Jeesusta. (Apt. 16:30,31)

10) Nauran kovaan ääneen kun kuulen valheen paholaiselta. (Ps. 2:2-4)

Julistukset 2

Muista tämä: Usko on varmuutta siitä, mikä ei näy (Hebr. 11:1). Meidän ‘todistusaineistomme’ niistä asioista, jotka ovat totta ei ole meidän tilanteemme, vaan Jumalan lupaukset. Me emme kiistä negatiivisia asioita elämässämme, mutta me valitsemme keskittyä niiden yläpuolella olevaan todellisuuteen; Jumalan totuuteen. Koska usko tulee kuulemisesta (Room.10:17); me valitsemme puhua ääneen näitä voimallisia totuuksia kasvattamaan uskoamme.

1) Ohjaan elämäni suuntaa sanoillani. (Jaak. 3:2-5)

2) Jumala on puolellani; siksi julistan etten voi lannistua tai kärsiä tappiota. (Room. 8:37; Ps. 91; Fil. 4:13)

3) Olen pää, en häntä. Minulla on oivalluksia. Minulla on viisautta. Minulla on ideoita ja Jumalalta saatuja suunnitelmia. Minulla on auktoriteettia. (5. Moos. 8:18; 28:13; Jaak. 1:5-8; Luuk. 10:19)

4) Puhun Jumalan lupauksia elämääni niinkuin Aabraham. Uskoni vahvistuu vastaanottamaan kaiken sen, minkä Jeesus voitti minulle. (Room. 4:17-23)

5) Minulla on terveet ajatukset. Tänään ajattelen oikeita ajatuksia, lausun oikeita sanoja ja teen oikeita päätöksiä joka tilanteessa. ( 2 Tim. 1:7)

6) Uskon saavani tänään voimallisia taivaallisia kohtaamisia, jossa sairaat paranevat, ihmeet ja merkit tulevat julki ja siunaukset seuraavat minne tahansa menenkin. (Apostolien teot)

7) Odotan, että tämä päivä tulee olemaan elämäni paras päivä hengellisesti, tunne-elämässäni, ihmissuhteissani ja taloudellisesti Jeesuksen nimessä. (Ps. 118:24; Room. 15:13)

Julistukset 3

Yksi päämetodi, jota Jeesus ja apostolit käyttivät (evankeliumeissa ja Apostolien teoissa) oli asioille PUHUMINEN. Huomaat, etteivät he pyytäneet Jumalaa parantamaan sairaita, ajamaan ulos demoneja tai herättämään kuolleita; vaan he puhuivat kehoille, demoneille, tuulelle jne. Jeesus rohkaisi meitä puhumaan vuorille (Markus 11:23). Tämä julistusten sarja keskittyy erityisesti puhumaan eri elämän osa-alueillemme.

1) Enkelit toteuttavat Jumalan sanaa kun kuulevat sen. (Ps. 103:20)

2) Kaikki hyökkäykset, jotka kohdistuvat minuun, siirtyvät pois juuri nyt enkelien varjeluksessa. (Jes. 54:17; Ps. 91)

3) Julistan rauhaa myrskyisille vesille mielessäni, tunteissani, ruumissani ja perheessäni. Sanon “Vaikene, ole hiljaa” kaikille näille elämäni osa-alueille. (Mark. 4:39)

4) Puhun jokaiselle vuorelle, joka yrittää lannistaa, masentaa minua ja tuottaa stressia tai puutetta ja heitän ne mereen Jeesuksen nimessä. (Mark. 11:22-24)

5) Ja puhun tälle päivälle ja kutsun sinua siunatuksi. Julistan, että palvelen voimallista Jumalaa, joka tekee tänään monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä pyydän tai ajattelen (Ef. 3:20). Sanon, että sinä olet hyvä Jumala ja odotan innokkaasti hyvyyttäsi tänään.

Lähde: Steve Backlund – www.ignitinghope.com