HERÄTYS- JA LÄHETYSJÄRJESTÖ

BLOGIT

MARKUS KORHONEN

Missiomaailman
kuulumisia 2/2017

 

 

Uskon mandaatti

GUILLERMO MALDONADO

"Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä." Hepr. 11:1

Jumala kehottaa meitä elämään uskossa. Kuten ylläolevassa raamatunkohdassa todetaan, usko ei tapahdu menneessä tai tulevassa. Uskoa eletään ”nyt” . Edelleen, Sana opettaa, että olemme pelastetut armosta uskon kautta (Ef.2:8) lahjana Jumalalta.

Uskon syntyminen

Usko tulee Jumalalta ja kaikki, joka syntyy Jumalasta on yliluonnollista. Tämä tarkoittaa, että se menee järkemme edelle ja yläpuolelle. Tämän johdosta Raamattu vakuuttaa, että luonnollinen ihminen ei ymmärrä hengen asioita (1. Kor. 2:14). Miksi? Koska häneltä puuttuu uskoa. Usko on taivaan todellisuutta. Se on kykyä toimia nykyhetkessä, vaikka se luonnollisesti vaatisi odottamista.

Jumala on antanut meille kyvyn elää ajan yläpuolella. Esimerkiksi kun pankista kerrotaan, että tarvitaan pitkä lainanlyhennysaika, usko antaa meille voiman hoitaa se kuukausissa, viikoissa tai päivissä. Kun lääkäri sanoo, ettei sairaudelle ole enää mitään tehtävissä ja on enää vähän aikaa jäljellä, usko Jumalaan antaa yltäkylläisen elämän.

Älä odota pidempään

Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen kaikki tapahtuu nykyhetkessä. Hän maksoi hinnan! Kun annamme siunauksen mennä ohitsemme, jonka Jumala haluaa antaa meille nyt, viestimme ettemme ole vielä valmiita vastaanottamaan sitä. Usko on ovi näkymättömään maailmaan. Näkyväinen maailma yhtyy henkeemme ja henkemme kautta vaikutamme luonnolliseen maailmaan. Usko ei toimi sen kautta, mitä näemme, vaan sen kautta mitä me havaitsemme hengessä. ”Sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.” - 2. Kor. 5:7

Hengellisen maailman aistit ovat henkien erottaminen sekä hengellinen näkökyky. Hengessämme voimme erottaa luonnollisen ja yliluonnollisen ulottuvuuden. Luonnollinen erottelukyky tapahtuu aisteillamme, kun taas yliluonnollinen erottelu syntyy siitä, mitä havaitsemme ja ymmärrämme hengessämme.

Mitä on näkökyky?

Se on kyky nähdä ja kuulla näkymätöntä ja aistia hengen maailmaa. Suurin este sen aistimiselle on oma lihamme. Lihallinen ihminen ei vastaanota mitään, kun taas hengellinen ihminen vastaanottaa asioita uskossa, vaikkei näkisi niitä fyysisesti. Kun uskomme toimii, näkökykymme aktivoituu.

Meidän tulee oppia elämään uskossa eikä näkemisessä huolimatta olosuhteistamme. Voimme herätä väärällä jalalla aamulla, mutta se on vain tunne. Uskon silmin taas alamme heti aamulla julistaa voiton päivää. Kun kuljemme näkemisessä, alamme pelätä uutisia, laskuja ja ongelmia. Tämän vuoksi eläminen uskossa on välttämätöntä jokaiselle kristitylle; vastaanottaaksemme ihmeen elämäämme, meidän tulee ensin ymmärtää se hengessämme.

Kuinka näkökykymme kasvaa?

”'Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa.' Herra kysyi minulta: 'Mitä näet, Jeremia?' Minä vastasin: 'Näen mantelipuun oksan.' 'Oikein, se on mantelipuun oksa', sanoi Herra, 'minä itse valvon, että sanani toteutuu'” Jer. 1:10-12

Jos ihminen pääsee liikkumaan ainoastaan pyörätuolin avulla, hänen tulee nähdä mielikuva itsestään ottamassa askelia. Hänen tulee nähdä itsensä kävelevän! Sama asiaa tapahtuu velkojemme kanssa; meidän tulee nähdä velkamme maksettuina.

Kun rukoilemme kielillä, avaamme ymmärryksemme käsittämään hengellistä todellisuutta. Kun kohtaamme vastoinkäymisiä, uskomme aktivoituu ymmärtämään ja kutsumaan sitä mitä ei vielä ole näkyväksi.

Jeremia 1:12 opetetaan, että kun Jumala huomaa näkökykymme aktivoituvan, Hän jouduttaa omaa Sanaansa niin, että ihmeet alkavat tapahtumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me vastaanotamme hengessämme parantumisen, Hän tekee sen; kun me ymmärrämme vapautuneemme, Hän toimii meidän puolestamme. Heti kun pystymme ”näkemään” sen, Hän lisää vauhtia ja alkaa toimimaan, koska meillä on uskon mandaatti!

Uusin lehti

Ryhdy kummiksi

Videoarkisto - Youtube

Yliluonnollinen nyt - Guillermo Maldonado

Vieraile verkkokaupassamme